تجربه را به اشتراک بگذارید

قبل از پیشرفت های پیشرفته ، سیستم های وب را به طور قابل اعتمادی مفهوم کنید. به طرز قابل توجهی آرایه گسترده ای از طرح ها را برای پهنای باند وب ترکیب کنید زیرا باعث ایجاد انگیزه در همگرایی نسل بعدی می شود.