کارگاه خلق داستان از ایده تا نشر

معلم و راهبر: مرتضی شاهترابی

مقصد
کاروروزی در خلق و نگارش داستان
و رسیدن به آثار درخور چاپ و نشر

برنامه
کارگاه اول
مراحل خلق و ساختمان داستان

کارگاه دوم
اصول و شگردهای داستان‌نویسی

کارگاه سوم
بازنویسی و ساختار داستان

شرکت‌کنندگان
علاقه‌مندانی که آموزش‌های مقدماتی را گذرانده‌اند، داستان می‌نویسند و می‌خواهند نوشته‌های‌شان را برای چاپ و نشر آماده کنند.

یادآوری
ورود به این دوره مشروط به ارائه سه عنوان داستان و پذیرش در مصاحبه است.

هزینه‌ها
کارگاه اول: دویست هزارتومن
کارگاه دوم: سیصدهزارتومن
کارگاه سوم: پانصدهزارتومن

کارگاه‌ها ویدیوکنفرانس اینترنتی خواهند بود

تلفن ثبت‌نام
09196490097

اطلاعات بیشتر را از همین شماره
در تلگرام و واتساپ بخواهید