فولکلور هزارگی در مجموعه داستان گل سرخ دل افگار

«گل سرخ دل‏‌افگار» مجموعه‏‌ای داستانی است، نوشته‎ی محمدجواد خاوری که دربردارنده‎ی نُه داستان کوتاه می‎باشد و «کوه میخ» نخستین و «گدایان گنج مقدس» آخرین داستان آن است. انتشارات شریعتی این کتاب را برای نخستین بار در سال 1387خورشیدی در 176 صفحه و شمارگان 3000 نسخه در تهران منتشر و در سال‎های بعد باز نشر کرده است. نوشتار حاضر معرفی کوتاهی از داستان‎های مجموعه «گل سرخ دل‌‏افگار» ارائه می‎دهد و سپس به بررسی فولکلور هزارگی در آنها می‎پردازد.

متن کامل نگاشته را در فصلنامه بخوانید…

سیدمرتضی حسینی شاهترابی، فولکلور هزارگی در مجموعه داستان گل سرخ دل افگار، فصلنامه ادبیات معاصر، شماره چهارم، خزان1394