یلدای داستان

«انجمن روایت دوم» با برنامه «یلدا و داستان» به پیشواز شب یلدا می‌رود.

ویژه‌برنامه‌ای با حضور:

حسین آتش‌پرور

ابوتراب خسروی

اسدالله امرایی

بهناز علی‌پورگسکری

حسین ورجانی

زمان: جمعه 28 آذرماه99 ساعت 20 تا22

میزبان: صفحه اینستاگرامی انجمن روایت دوم.

https://www.instagram.com/revaiate_dovvom/