کارگاه افغانستان‌شناسی

کانون فرهنگی شرق نو با همکاری دفتر امور فرهنگی دانشگاه مفید قم برگزار می‌کند:

🔻

کارگاه افغانستان‌شناسی: آشنایی با افغانستان معاصر

🔻

آیا می‌خواهید افغانستان امروز را بشناسید و بدانید چه روزگاری را گذرانده است؟

پس، با این کارگاه همراه شوید.

این کارگاه با نمایش فیلم و ارائه منابع مطالعاتی متناسب با هریک از محورهای موضوعی کارگاه همراه خواهد بود.

دوره حاضر در پنج جلسه ۲ ساعته برگزار خواهدشد و در پایان دوره هم نمایشگاه افغانستان‌شناسی خواهیم داشت. برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در کارگاه به یکی از این آیدی‌ها پیام دهید

👇

https://eitaa.com/Fatemeahmadi0

https://t.me/Fatimaakasi