زنانی که زنده‌اند

گفت‌وگو درباره‌ی مجموعه داستان «زنانی که زنده‌اند» نوشته‌ی «فریبا چلبی‌یانی» در لایو اینستاگرام «نشر حکمت کلمه».

سه‌شنبه ۲۵خرداد | ساعت ۲۲