جنگ تریاک

سینمایی «جنگ تریاک» یا همان Opiumwar را که دیدم کارگردانی «صدیق برمک» را تحسین کردم. بی‌نقص نبود، اما چنان تمثیل خوبی از افغانستان امروز ساخته بود که تحسین‌برانگیز شد.

هنر برمک در این درام سینمایی هوشمندی در ساختن موقعیت جذاب و گزینش شخصیت است.

بازی فواد سامانی در نقش کژدم فراموش ناشدنی و صحنه‌های فیلمش به یادماندنی است.

فیلمنامه می‌توانست قدرتمندتر شود و پایان‌بندی بهتری داشته باشد، گرچه در نوع خودش  مثال‌زدنی و تأمل‌برانگیز است.

موسیقی فیلم، به‌خصوص تیتراژ پایانی را دوست داشتم و درمجموع می‌توانم بگویم:

جنگ تریاک را ببینید!