تساهل و تسامح از دیدگاه قرآن و عهدین

مرکز مطالعات تاریخی افغانستان برگزار می‌کند: بررسی و نقد کتاب تساهل و تسامح از دیدگاه قرآن و عهدین منتقدان: سید لطف‌الله جلالی مسلم مدنی دبیر علمی: سید مرتضی حسینی شاهترابی زمان: پنج‌شنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ تا ۱۲ مکان: قم، میدان جهاد سازندگی، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، سالن شهید عارف الحسینی