تأثیر بیدل دهلوی در هنر و ادب امروز افغانستان

⚘چهارمین‌نشست‌ ماهانه با کتاب افغانستان/درخانه کتاب افغانستان ………………………………………..

▫️

جایگاه و تأثیر بیدل دهلوی در هنر و ادب امروز افغانستان

(با محوریت کتاب جهان بیدل) ………………………………………..

با حضور:

و محمدمحسن سعیدی( شاعر و پژوهشگر)

زمان: یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ مکان: قم: بلوار معلم – مجتمع ناشران – طبقه ۲ – واحد ۲۱۳ – خانه کتاب افغانستان